Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren.

canon logo header

Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Grotere herstelkans bij herseninfarct dankzij betere behandelmethode

Van alle patiënten die worden getroffen door een herseninfarct en tot voor kort alleen behandeld konden worden met stolsel oplossende medicijnen, maakt 30 procent kans om beter te herstellen door te katheteriseren. Of dit daadwerkelijk een goede kans van slagen heeft, is nu vooraf door interventieartsen beter te beoordelen dankzij het gebruik van EVOCS van Fysicon. Het digitale beelduitwisseling systeem levert hierdoor een belangrijke bijdrage aan een betere kans op herstel voor patiënten met een herseninfarct.

"Het is begonnen met een onderzoek naar mensen met een herseninfarct en hoe we die beter zouden kunnen helpen. Dat gebeurt nu met stolselremmende medicijnen. Op zoek naar een alternatief voor deze intraveneuze behandeling, blijkt een katheterbehandeling een oplossing te kunnen bieden. Daarmee kun je het stolsel als het ware vastpakken en eruit halen", vertelt professor Roos, die als neuroloog verbonden is aan het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam.

Omdat niet iedere patiënt op deze wijze behandeld kan worden is het van belang om in het regioziekenhuis, waar de patiënt is binnengekomen, te zien of hij daarvoor moet worden overgebracht naar een interventieziekenhuis zoals het AMC. Een aanvullende scan moet daarover uitsluitsel geven. "Omdat het om een relatief dure behandeling gaat, maar ook omdat je een patiënt en zijn familie geen valse hoop wilt geven en de patiënt niet onnodig tussen ziekenhuizen wilt verplaatsen", licht Roos toe.

Dankzij EVOCS is het mogelijk beelden snel uit te wisselen en duidelijkheid te verschaffen. "In plaats van het branden van een cd-rom die met de patiënt naar ons interventieziekenhuis werd overgebracht kunnen interventieartsen op een computer of tablet op afstand direct zien of het verstandig is de patiënt over te laten komen. Met die cd-roms duurde het allemaal te lang en kon er nog wel eens wat misgaan terwijl we nu direct kunnen meekijken in het regioziekenhuis en dus direct de juiste beslissingen kunnen nemen. Zelfs als de interventiearts dienst kunnen op afstand de beelden bekeken worden op een tablet. Door deze snelle manier van werken is de herstelfactor aanzienlijk groter."

Het AMC heeft hiertoe een contract met Fysicon afgesloten om beelduitwisseling tussen het AMC en veertien regioziekenhuizen mogelijk te maken. "Zonder de medewerking van Fysicon die deze pilot met ons wilde doen, was het voor ons onmogelijk en onbetaalbaar geweest om deze manier van werken van de grond te tillen. De aangesloten ziekenhuizen krijgen het systeem hiermee op een presenteerblaadje aangeboden. En wij krijgen niet langer patiënten binnen die uiteindelijk niet verder te behandelen zijn."

Roos zegt dat hij tezamen met collega Majoie van de afdeling radiologie vooraf ook heeft gekeken naar andere aanbieders van applicaties voor het uitwisselen van beelden. "We hebben niet alleen voor Fysicon gekozen vanwege de goede beeldkwaliteit en de gebruiksvriendelijk van de software, maar ook dankzij de bereidheid om ons te helpen een snelle implementatie te realiseren. We willen ons netwerk hiertoe dit jaar nog volledig 'up & running' hebben en dat zal ook gaan lukken. We kunnen dan meteen verder gaan met het daadwerkelijk onderzoeken van de gevolgen voor de patiënt en de factor tijd gaan meten. Maar nu al is zeker dat de factor tijd een enorme verbetering betekent ten behoeve van het herstel van patiënten. Snelheid is hier van cruciaal belang. Het EVOCS systeem levert daaraan een substantiële bijdrage."

Hartkatheterisatie en cardiologie van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam

Sinds 2006 maakt men op de afdeling hartkatheterisatie en cardiologie van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam naar alle tevredenheid gebruik van EVOCS. "Een prachtig product", noemt Jan Heijkamp, Klinisch automatiseerder van het AMC. "We ervaren EVOCS als zeer stabiel, snel en probleemloos. Van uitval is nooit sprake geweest."

Voor de cardiologen die er in het AMC gebruik van maken, is het belangrijk dat de beelden die ze uitwisselen met de andere ziekenhuizen in de regio, op een gemakkelijke en snelle manier bekeken kunnen worden. "Ten aanzien van de viewer waarvan zij gebruik maken, is er door het AMC voor gekozen om de beelden te bekijken met de PACS viewer van het ziekenhuis, één van de integratie mogelijkheden van EVOCS."

Met de komst van EVOCS2.0 wordt verholpen dat het tot dusver niet mogelijk was om EVOCS zonder installatie van een plugin vanaf elke pc te laten draaien. Dit is hinderlijk omdat de gebruikers momenteel de rechten daar niet voor hebben. Als EVOCS2.0 in gebruik wordt genomen kan dat wel met elke Internet browser en zonder een plugin voor EVOCS op de betreffende pc te installeren.

"Het AMC gebruikt EVOCS alleen overdag en uitsluitend voor het uitwisselen van beelden met andere ziekenhuizen. Van de mogelijkheid om live-beelden met collega’s elders uit te wisselen maken we op dit moment nog geen gebruik," aldus Jan Heijkamp. "Momenteel zijn we met een pilot bezig met het Tergooi Ziekenhuis in Blaricum. Daaruit blijkt dat de snelheid en performance prima is", gaat Heijkamp verder. In de toekomst zal het delen van live-beelden waarschijnlijk gebruikt gaan worden bij het AMC om collegiale ondersteuning op afstand mogelijk te maken. "Dat biedt voordelen. Een arts hoeft niet meer fysiek aanwezig te zijn om toch assistentie te kunnen verlenen aan een collega," aldus Jan Heijkamp.

 • laurentius
 • diaconessenhuis
 • zorgcombinatie
 • caterhina
 • antoniusziekenhuis
 • amphia
 • amcamsterdam
 • erasmus
 • zuyderland
 • mst
 • bernhoven
 • LUMC

Social media

Evenementen